Object structure
Title:

Grupy nacisku a polityka pieniężna i proces wchodzenia do strefy euro

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Pressure Groups, Monetary Policy and Accession to the Euro Zone

Creator:

Tarnawska, Katarzyna

Subject and Keywords:

grupa nacisku ; lobbing ; wybór publiczny ; polityka pieniężna ; euro

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 317-328

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny wpływu grup nacisku na proces wchodzenia do strefy euro przez Polskę. Doświadczenie pokazuje bowiem, że motorem procesów integracyjnych, zwłaszcza w przechodzeniu do kolejnych etapów integracji gospodarczej, do których należy Unia Gospodarcza i Walutowa, były najczęściej uwarunkowania polityczne. Podstawą teoretyczną przeprowadzonych badań jest podejście określane mianem wyboru publicznego. Część empiryczna obejmuje analizę działania wybranych grup nacisku w kontekście ich możliwości wywierania wpływu na politykę pieniężną oraz zmianę jej paradygmatu poprzez przyjęcie euro.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: