Object structure
Title:

Wynagrodzenie za pracę w rolnictwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Remuneration for Work in Agriculture

Creator:

Wojewodzic, Tomasz

Subject and Keywords:

dochód rolniczy ; gospodarstwo rolne ; praca ; wynagrodzenie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 422-433

Abstrakt:

Podstawową kategorią, jaką wykorzystuje się w ocenie efektywności gospodarowania w gospodarstwach rolniczych, jest dochód rolniczy lub dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Kategoria ta zawiera w sobie jednak jednocześnie opłatę za wszystkie wykorzystywane w gospodarstwie rolnym czynniki produkcji: ziemię, kapitał i pracę. Celem artykułu było porównanie wynagrodzenia za pracę w gospodarstwach rolnych o różnych typach produkcyjnych i wielkości ekonomicznej. Szacując wysokość wynagrodzenia za pracę rolnika i jego rodziny, skorygowano wartość dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego o koszt alternatywny kapitału własnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: