Object structure
Title:

Aktywizacja zawodowa wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badania ankietowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Professional Activation Among Students of Cracow University of Economics. Research Survey

Creator:

Wronowska, Gabriela

Subject and Keywords:

rynek pracy ; poszukiwanie pracy ; studenci

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 445-456

Abstrakt:

W opracowaniu został podjęty temat, który ciągle wzbudza zainteresowanie ze względu na swoją aktualność i powiązanie z rzeczywistymi problemami rynku pracy. Przedmiotem analizy są postawy i decyzje młodych, ciągle uczących się ludzi, którzy poszukują zatrudnienia i stają się uczestnikami rynku pracy. W opracowaniu zostały zaprezentowane i omówione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na odpowiednio dobranej grupie studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: