Object structure
Title:

Unifikacja pieniądza i walka z inflacją markową w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Money Unification and the Fight with Brand Inflation in the First Years of the Second Republic of Poland

Creator:

Zagóra-Jonszta, Urszula

Subject and Keywords:

inflacja markowa ; pieniądz ; wielowalutowość

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 469-480

Abstrakt:

Artykuł dotyczy istotnego, po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r., procesu unifikacji waluty oraz narastającego zjawiska inflacji markowej. Wielowalutowość w pierwszym okresie niepodległości komplikowała życie gospodarcze i utrwalała separatyzm między dzielnicami kraju. Głównym zadaniem było więc wprowadzenie marki polskiej na obszar całego państwa i wyeliminowanie pozostałych walut. Konieczność finansowania wielu przedsięwzięć, jakie stanęły przed młodym państwem, pchnęła natomiast rząd na drogę coraz większej inflacji. Skuteczną walkę z tym zjawiskiem podjął Władysław Grabski, profesor ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: