Object structure
Title:

Znaczenie ekonomii instytucjonalnej w badaniu zjawisk gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Importance of the Institutional Economics in the Study of Economic Phenomena

Creator:

Zalesko, Marian

Subject and Keywords:

gospodarka ; instytucje ; ekonomia instytucjonalna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 492-502

Abstrakt:

Współczesna myśl ekonomiczna wykazuje ogromną różnorodność doktryn. Jedną z nich jest ekonomia instytucjonalna, coraz bardziej popularny wśród ekonomistów kierunek badawczy. Ekonomia instytucjonalna sama w sobie nie jest doktryną jednolitą. W jej strukturze wyróżnia się m.in. instytucjonalizm i nową ekonomię instytucjonalną. Wspólny dla wszystkich nurtów ekonomii instytucjonalnej jest postulat metodologiczny - instytucje znaczą i powinny być przedmiotem analizy ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna, zwłaszcza nowa ekonomia instytucjonalna, stara się wypełnić lukę istniejącą w ekonomii głównego nurtu, jeśli chodzi o wyjaśnianie tych fragmentów rzeczywistości gospodarczej, które zostały wyizolowane z analiz ekonomicznych. Wymienić tu należy przede wszystkim elementy ewolucji gospodarki determinowane przez upływ czasu, historię czy kulturę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: