Object structure
Title:

Zmiany produktywności pracy w polskim rolnictwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes of Labour Productivity in Polish Agriculture

Creator:

Ziemińska, Anna

Subject and Keywords:

zasoby pracy ; rolnictwo ; pracujący w rolnictwie ; wydajność pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 514-524

Abstrakt:

W artykule dokonano charakterystyki oraz oceny efektywności zasobów pracy w rolnictwie polskim, a następnie przedstawiono zmiany w tych zasobach na przestrzeni lat 2003-2009. Analizę na podstawie danych ze statystyki masowej, pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, przeprowadzono w układzie wojewódzkim, wskazując na znaczne zróżnicowanie regionalne zasobów pracy w rolnictwie. Przeprowadzone analizy pozwalają wnioskować, że niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw jest przyczyną nadmiaru zatrudnienia i niskiej wydajności pracy w rolnictwie, a zarazem hamuje korzystne zmiany w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: