Object structure
Title:

Finansowanie przedsiębiorstw innowacyjnych - instrumenty wsparcia dla MŚP

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financing of Innovate Enterprises - Instruments for Small and Medium-Sized Enterprises Support

Creator:

Zuzek, Dagmara

Subject and Keywords:

małe i średnie przedsiębiorstwa ; finansowanie ; innowacyjność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 525-533

Abstrakt:

Konkurencyjność zarówno samych przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek w coraz większym stopniu warunkowana jest przez wykorzystywane technologie oraz przez innowacyjność. Działalność innowacyjna przyczynia się także do powstawania nowych form konkurowania. Poziom innowacyjności polskich MŚP jest znacznie niższy niż poziom innowacyjności MŚP większości krajów UE-15. Stopień innowacyjności jest zależny w dużej mierze od świadomości kadry zarządzającej w zakresie potrzeby wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, co stanowi jeden z elementów potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. Kolejnym - równie ważnym - elementem jest wyposażenie firm w nowoczesne technologie informacyjne, współpraca ze sferą badawczo-rozwojową, a także poziom wykształcenia, co nie byłoby możliwe bez odpowiedniego wsparcia finansowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: