Object structure
Title:

Przegląd czynników kształtujących poziom premii z tytułu kontroli

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Private Benefits of Control - Survey of Determinants

Creator:

Byrka-Kita, Katarzyna

Subject and Keywords:

prywatne korzyści z tytułu kontroli ; premia z tytułu kontroli ; corporate governance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 47-57

Abstrakt:

Wskazanie czynników wpływających na poziom prywatnych korzyści z tytułu kontroli pozwoliłoby odpowiedzieć m.in. na pytanie, dlaczego niektóre firmy mają akcjonariuszy dysponujących pakietem kontrolnym i o ile więcej w porównaniu z pakietem mniejszościowym jest wart taki blok akcji. Celem niniejszej pracy jest stworzenie typologii determinant korzyści z tytułu kontroli na podstawie badań przeprowadzonych na innych rynkach kapitałowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: