Object structure
Title:

Wpływ funduszy strukturalnych na działalność małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Influence of Structural Funds on Small and Medium Enterprises Activity in Małopolska Voivodeship

Creator:

Duda, Joanna

Subject and Keywords:

sektor MŚP ; fundusze strukturalne ; inwestycje ; źródła finansowania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 58-70

Abstrakt:

Jednym z elementów wspierania rozwoju regionalnego w UE jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Działania te dotyczą: zarządzania firmami, pokonywania barier biurokratycznych oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji. Od początku procesu transformacji gospodarki polskiej MŚP mają problemy z pozyskiwaniem kapitałów obcych na działalność zarówno operacyjną, jak i inwestycyjną. W artykule na podstawie badań PKPP Lewiatan oraz badań własnych autorki podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy fundusze strukturalne miały wpływ na działalność inwestycyjną mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce. Dokonano analizy porównawczej struktury inwestycji i źródeł finansowania polskich oraz małopolskich MŚP, które starały się o dofinansowanie działalności inwestycyjnej z funduszy UE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: