Object structure
Title:

Kapitał pracujący w kalkulacji przepływów pieniężnych na potrzeby oceny efektywności inwestycji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Working Capital for Cash Flows for the Evaluation of Effectiveness of Investment

Creator:

Golej, Robert

Subject and Keywords:

efektywność ; inwestycje rzeczowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 94-104

Abstrakt:

Zmiany w kapitale pracującym są jednym z czynników kształtujących wyniki oceny efektywności inwestycji. Pomimo że wpływ zmian w kapitale pracującym na wyniki oceny wydaje się oczywisty, to propozycje jego ujmowania w rachunku oceny efektywności inwestycji przedstawiane w literaturze nie są takie same. Nie dość precyzyjne określenie metod ujmowania zmian w kapitale pracującym projektu powoduje występowanie w praktyce wielu błędów. W artykule podjęto dyskusję nad tym, czy w kalkulacji przepływów pieniężnych projektu koniczne jest uwzględnianie zmian w kapitale pracującym w okresie eksploatacji projektu oraz czy zawsze uwzględniać na końcu prognozy uwolnienia kapitału pracującego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: