Object structure
Title:

Źródła efektów synergii w klasycznym współdziałaniu gospodarczym przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources of Synergy in Classical Companies' Cooperation

Creator:

Jonek-Kowalska, Izabela

Subject and Keywords:

współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw ; synergia ; umowy obrotu gospodarczego ; związki koordynacyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 158-166

Abstrakt:

W artykule poruszono problem efektów synergii. Został on przedstawiony w kontekście klasycznych form współdziałania gospodarczego obejmujących: umowy obrotu gospodarczego oraz związki koordynacyjne (cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze itp.). W pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę związków klasycznych, w drugiej zaś zidentyfikowano podstawowe źródła efektów synergii związanych z tymi związkami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: