Object structure
Title:

Faktoring w finansowaniu działalności przedsiębiorstw i jego rozwój w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factoring in Enterprises' Activity Financing and its Evolution in Poland

Creator:

Kida, Łukasz

Subject and Keywords:

kondycja finansowa ; metody ; przedsiębiorstwo

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 180-191

Abstrakt:

W artykule przedstawiono istotę faktoringu i jego znaczenie dla firm działających we współczesnej gospodarce oraz podstawowe jego rodzaje. Przedstawiono faktoring jako jeden ze sposobów na regulowanie płynności w przedsiębiorstwie. Opisano główne zalety i wady stosowania faktoringu i przybliżono polski rynek faktoringu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: