Object structure
Title:

An Evaluation of Credit Risk Management in the Polish Banking Sector

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efekty zarządzania ryzykiem kredytowym w polskim sektorze bankowym

Creator:

Kuchciak, Iwa

Subject and Keywords:

Polish banking sector ; credit risk ; management of credit risk ; loans quality

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 230-241

Abstrakt:

Polish banks have been affected by the repercussions of the financial crisis so they have to respond to new market conditions by changing the risk management style. The aim of this paper is to present the challenges in credit risk management facing the Polish banking sector now. This paper deals with one of the strongest kinds of risk affecting Polish banks. The attention will be focused on the factors responsible for an increase in credit risk in the Polish banking sector and its influence on the financial results achieved by banks.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: