Object structure
Title:

Aktywa własności intelektualnej - źródło tworzenia kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Intellectual Property Assets - Source of Creating Innovation Capital in Enterprise

Creator:

Michalczuk, Grażyna

Subject and Keywords:

wartość przedsiębiorstwa ; kapitał innowacyjny ; aktywa własności intelektualnej ; ochrona aktywów własności intelektualnej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 242-250

Abstrakt:

Kreowanie wartości rynkowej współczesnych przedsiębiorstw jest zdeterminowane umiejętnością tworzenia, rozwijania i wykorzystywania kapitału innowacyjnego. Jakość tego procesu jest uwarunkowana możliwością ochrony składników go tworzących, czyli aktywów własności intelektualnej. Jest to o tyle istotne, że ochrona stanowi kluczowy element przekształcania wiedzy w wartość ekonomiczną. Zapewnienie odpowiedniej ochrony nie tylko pozwala zamienić pomysł na prawo o rzeczywistej wartości rynkowej, ale jest też niezbędnym warunkiem ograniczania naruszeń takiego prawa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: