Object structure
Title:

Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie - analiza przypadku na przykładzie PPH Vitbis sp. z o.o

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Currency Risk Management - Case Study Based on PPH Vitbis Limited Liability Company

Creator:

Prus, Błażej

Subject and Keywords:

zarządzanie ryzykiem walutowym ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; rynek szklanych ozdób choinkowych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 290-303

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem walutowym jest bardzo istotnym problemem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które zajmuje się sprzedażą eksportową. Proces ten jest dodatkowo trudny w przypadku przedsiębiorstw oferujących produkt sezonowy, którego okres sprzedaży jest bardzo krótki. Celem artykułu jest przedstawienie ekspozycji na ryzyko zmiany kursu walutowego w przedsiębiorstwie wytwarzającym i eksportującym produkt sezonowy oraz metod zabezpieczania się przed tym ryzykiem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: