Object structure
Title:

Katalizatory upadłości przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Catalysts of Corporate Bankruptcy

Creator:

Rogowski, Waldemar ; Bidelski, Mariusz

Subject and Keywords:

upadłość ; przyczyny upadłości ; bankructwo

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 304-316

Abstrakt:

Ostatni kryzys finansowy ponownie zwrócił uwagę na kwestie upadłości przedsiębiorstw i możliwości ich prognozowania. Spektakularne upadłości takich spółek, jak Odlewnie Polskie, zdają się sugerować, że ograniczenia modeli predykcyjnych istnieją już na poziomie przyczyn upadłości. Niniejszy artykuł bada różnicę pomiędzy upadłością wywołaną względami ekonomicznymi a upadłością powodowaną przez katalizator - nieprzewidywalną przyczynę, manifestującą się nagle i gwałtownie doprowadzającą spółkę do upadłości. Analiza przepływów pieniężnych, dokonana na grupie polskich upadłości z ostatniej dekady, pozwala stwierdzić istnienie katalizatorów i otwiera drogę do dalszych badań nad ich wpływem na zdolności prognostyczne modeli.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: