Object structure
Title:

Koszty agencji długu i rozwodnienie roszczeń wierzycieli

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Debt Agency Costs and Debtholders Claims Dilution

Creator:

Rychłowska-Musiał, Elżbieta

Subject and Keywords:

koszty agencji długu ; niedoinwestowanie ; przeinwestowanie ; rozwodnienie roszczeń

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 337-346

Abstrakt:

W artykule podejmujemy problem pomiaru kosztów agencji związanych z długiem z wykorzystaniem aparatu opcji realnych. Dla spółki lewarowanej finansującej inwestycje ze środków własnych pojawiają się koszty agencji niedoinwestowania. Emisja nowego długu łagodzi problem niedoinwestowania, lecz może prowadzić do przeinwestowania i rozwodnienia roszczeń wierzycieli.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: