Object structure
Title:

Zorganizowane oszustwa karuzelowe związane z podatkiem od towarów i usług (VAT)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organized Carousel Fraud of VAT

Creator:

Schneider, Karol

Subject and Keywords:

podatek od towarów i usług ; VAT ; oszustwa podatkowe ; polityka gospodarcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 357-364

Abstrakt:

System opodatkowania VAT handlu wewnątrzwspólnotowego w kraju przeznaczenia, w miejsce kraju ekportera, wprowadzony został zgodnie z Dyrektywą Rady 91/680 z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniającą wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniającą Dyrektywą 77/388/EEC w sprawie zniesienia granic podatkowych. Brak instrumentów umożliwiających skuteczną kontrolę przedmiotowych transakcji spowodował rozkwit zjawiska zorganizowanych oszustw związanych z podatkiem VAT.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: