Object structure
Title:

Udział członków rady nadzorczej we własności a kreacja wartości dla akcjonariuszy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Supervisory Board Members Ownership Participation and Value Creation for Shareholders

Creator:

Szewc-Rogalska, Alina

Subject and Keywords:

rada nadzorcza ; własność ; wartość dla akcjonariuszy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 375-384

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania wpływu członków rady nadzorczej jako znaczących właścicieli spółek giełdowych na kształtowanie się wskaźników kreacji wartości (na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie). Ustalono, że spółki, w których członkowie rady nadzorczej posiadali znaczące udziały we własności, wykazywały wyższy poziom wskaźników P/BV oraz Q Tobina i jednocześnie niższy poziom wskaźnika DYR niż pozostałe spółki. W niektórych przypadkach prawidłowości te zostały potwierdzone za pomocą testu U Manna-Whitneya. Kształtowanie się natomiast wskaźników TSR-Ce oraz ROE-Ce było w badanych spółkach zazwyczaj bardzo zróżnicowane, co nie pozwoliło na dokonanie ich jednoznacznej oceny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: