Object structure
Title:

Znaczenie ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw w świetle wybranych badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Insurance for Small and Medium Enterprises in the Light of Selected Empirical Studies

Creator:

Wolański, Robert

Subject and Keywords:

ubezpieczenia ; małe i średnie przedsiębiorstwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 440-450

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony skali wykorzystania ubezpieczeń przez MŚP, ich znaczeniu dla tego sektora oraz wybranym uwarunkowaniom współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a MŚP. Badanie wykazuje, że większość MŚP korzysta z ubezpieczeń, przy czym jest to głównie standardowe ubezpieczenie majątkowe, obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC i ubezpieczenie casco pojazdów. Pozostałe rodzaje ubezpieczeń wykorzystywane są w znacznie mniejszym stopniu. Ponadto nie ulega zmianie świadomość ubezpieczeniowa MŚP - zakres wykorzystywanych ubezpieczeń w latach 2003-2009 pozostaje na zbliżonym poziomie. MŚP dobrze oceniają warunki współpracy z zakładami ubezpieczeń, zadowolone są z oferowania ubezpieczeń w formie pakietu. Jedyną, szerzej podkreślaną przez MŚP barierą utrudniającą korzystanie z ubezpieczeń jest wysokość składki ubezpieczeniowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: