Object structure
Title:

Uwarunkowania wykorzystania faktoringu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditions for the Use of Factoring by Smes

Creator:

Wolański, Robert

Subject and Keywords:

faktoring ; małe i średnie przedsiębiorstwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 451-459

Abstrakt:

W artykule poruszono kwestię stopnia wykorzystania faktoringu przez MŚP, czynników wpływających na jego stosowanie, warunków współpracy MŚP z firmami faktoringowymi. Analiza pokazuje, że głównymi podmiotami korzystającymi z faktoringu są małe i średnie firmy, nadal jednak jest ich niewiele pomimo stałego wzrostu liczby faktorantów (w 2009 r. było to 5630 podmiotów). Rośnie również wartość wykupowanych wierzytelności w formie faktoringu. Przedsiębiorstwa korzystają głównie z faktoringu krajowego, w tym przeważa faktoring z regresem. MŚP rozpatrują faktoring głównie przez pryzmat jego oddziaływania na ich sytuację finansową. Głównym motywem rozpoczęcia korzystania z faktoringu, a także jego podstawową zaletą, jest szybka możliwość korzystania ze środków pieniężnych (kapitału obrotowego), główną zaś wadą są wysokie koszty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: