Object structure
Title:

Polityka dywidend w świetle teorii finansów behawioralnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Behavioural Finance Explanation of Dividend Policy

Creator:

Wrońska, Elżbieta Maria

Subject and Keywords:

polityka dywidend ; dividend puzzle ; teorie polityki dywidend ; finanse behawioralne ; teoria samokontroli

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 460-467

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia przyczyn wypłat dywidend przy wykorzystaniu podejścia behawioralnego. Zgodnie z koncepcjami behawioralnymi dotyczącymi dywidend wypłaty środków pieniężnych na rzecz akcjonariuszy są dokonywane z uwzględnieniem preferencji co do konsumowania bieżących dochodów, kosztów transakcyjnych związanych ze sprzedażą akcji oraz tego, że otrzymywanie dywidendy wzmacnia związek między właścicielami i zarządzającymi firmami. Narzędziem wykorzystanym do badania opinii menedżerów była ankieta. Na podstawie wyników analizy ankiet można stwierdzić, że w opinii menedżerów akcjonariusze potrzebują dywidend na finansowanie konsumpcji. Inwestorzy w tym celu wykorzystują dywidendy, chcąc uniknąć kosztów transakcyjnych związanych ze sprzedażą akcji. Jednocześnie menedżerowie są przekonani, że akcjonariusze nie wykorzystują dywidend dla kształtowania struktury portfela inwestycyjnego. Dywidenda nie jest znaczącym czynnikiem determinującym dobór akcji do portfela inwestycyjnego. Wydaje się więc, że koncepcje związane z finansami behawioralnymi mają istotne znaczenie w procesie kształtowania i wyjaśniania wypłat dywidend.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: