Object structure
Title:

Strategia płynności finansowej w zależności od typu działalności przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategy of Financial Liquidity in Respect to the Type of Business

Creator:

Zabolotnyy, Serhiy

Subject and Keywords:

strategia płynności finansowej ; ujęcie dochód-ryzyko ; analiza wskaźnikowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 480-488

Abstrakt:

W opracowaniu określono strategie płynności finansowej w zależności od typu działalności przedsiębiorstw. Do porównania strategii płynności finansowej wybrano 20 przedsiębiorstw produkcyjnych z branży spożywczej oraz 10 spółek specjalizujących się w dystrybucji produktów żywnościowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych odnotowano odmienne strategie zarządzania majątkiem obrotowym oraz finansowania tego majątku. Przyczyną takiej sytuacji był typ prowadzonej działalności przedsiębiorstw, wyznaczający poziom i strukturę majątku oraz źródeł finansowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: