Object structure
Title:

Następstwa reformy emerytalnej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consequences of Pension Reform for the Social Insurance Institution

Creator:

Ancyparowicz, Grażyna

Subject and Keywords:

składka ; emerytura ; świadczenie ; ubezpieczenia społeczne ; zadłużenie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 553-565

Abstrakt:

W ochronie dożycia emerytalnego występują dwa systemy: zdefiniowanego świadczenia i zdefiniowanej składki. Pierwszy z nich odwołuje się do zasady solidaryzmu społecznego, zwany jest także systemem umowy pokoleniowej, gdyż pokolenie pracujących utrzymuje seniorów. Drugi uzależnia wysokość świadczenia od zakumulowanych oszczędności emerytalnych, które powierza się wyspecjalizowanym instytucjom finansowym. W Polsce funkcjonują obecnie oba systemy równolegle. Przekazywanie znacznej części składki pokolenia pracujących do OFE spowodowało głęboki deficyt FUS, budżetu państwa i negatywnie wpływa na stan finansów publicznych. Należy jak najszybciej powstrzymać reformę, która wkrótce zagrozi nędzą milionom polskich gospodarstw domowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: