Object structure
Title:

Inwestycje w ochronę zasobów wodnych w latach 1996-2008 - próba pomiaru efektywności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Investments in Water Protection in the Period 1996-2008 - an Attempt to Measure Effectiveness

Creator:

Foltyn-Zarychta, Monika

Subject and Keywords:

inwestycje ; efektywność ; zasoby wodne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 611-620

Abstrakt:

W artykule dokonano analizy dynamiki oraz efektów inwestycji w ochronę zasobów wodnych w Polsce w latach 1996-2008. Ponadto podjęto próbę oceny efektywności wydatków inwestycyjnych za pomocą analizy wielokryterialnej. Ocena sporządzona została jako analiza zmian rocznych oraz łączna - odnosząca się do perspektywy 30-letniej - oparta na danych prognozowanych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: