Object structure
Title:

Formy polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych - wyniki badania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Entry Modes of Polish Foreign Direct Investment - Research Results

Creator:

Jaworek, Małgorzata ; Szałucka, Małgorzata

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; polskie przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo zależne ; joint venture ; oddział

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 621-632

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań własnych dotyczące form organizacyjno-prawnych polskich inwestycji za granicą. Problem został przedstawiony na kilku płaszczyznach: sposobu wejścia do kraju lokaty, rodzaju działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych oraz miejsca lokalizacji inwestycji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: