Object structure
Title:

Zróżnicowanie regionalne zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Differences of Foreign Direct Investment in Poland

Creator:

Kosztowniak, Aneta

Subject and Keywords:

zagraniczne inwestycje bezpośrednie ; atrakcyjność inwestycyjna ; dysproporcje regionalne ; Polska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 673-680

Abstrakt:

Tematem opracowania jest analiza zróżnicowania regionalnego ZIB w Polsce w okresie 2007-2009. Pierwsza część artykułu przedstawia korzyści i czynniki lokalizacyjne napływu ZIB do Polski. Druga część prezentuje ranking Atrakcyjności inwestycyjnej Polski w latach 2007-2010, sporządzony przez AT Kearney, oraz różnice regionalne w napływie kapitału zagranicznego w okresie 2007-2009. ZIB wybierają regiony zurbanizowane z infrastrukturą transportową, energetyczną, wodną, komunikacyjną, z ułatwieniami w zarządzaniu oraz infrastrukturą informacyjną, technologiczną i telekomunikacyjną. Kapitał zagraniczny preferuje infrastrukturę sprzyjającą produkcji dóbr i usług, np. drogi umożliwiające transport surowców to zakładu, jak również dystrybucję produktów gotowych na rynki zbytu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: