Object structure
Title:

Podział kompetencji w zakresie dochodów podatkowych w federacji na przykładzie RFN

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Division of Competence in the Scope of Tax Income in the Federal Republic of Germany

Creator:

Kowalik, Paweł

Subject and Keywords:

kompetencje podatkowe ; RFN ; federacja ; stany kontrfaktyczne ; gmina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 681-691

Abstrakt:

Niemiecki system podziału kompetencji jest on jednym z najbardziej złożonych systemów na świecie. Jednak wykazuje on nie tylko zbilansowanie finansowe, ale również polityczne. Jest to niewątpliwie ważne nie tylko z punktu widzenia podatników, ale także władz regionalnych i lokalnych, szczególnie tych krajów związkowych, które są na niższym poziomie rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie podziału kompetencji w zakresie dochodów podatkowych na różnych szczeblach władzy federalnej w RFN na tle rozwiązań teoretycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: