Object structure
Title:

Ewolucja i charakterystyka poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w Indiach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evolution and Characteristic of Variuos Local Government Units in India

Creator:

Kowalik, Paweł ; Prus, Błażej

Subject and Keywords:

jednostki samorządu terytorialnego ; Indie ; ewolucja ; charakterystyka ; uregulowania prawne i instytucjonalne na poziomie regionalnym i lokalnym

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 692-705

Abstrakt:

Federacja Indii liczy sobie obecnie niewiele ponad sześćdziesiąt lat. Rozwiązania instytucjonalne zostały zaczerpnięte z uregulowań innych demokracji, głównie USA i Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak ustrój Indii ma swoją specyficzną budowę i jest charakteryzowany jako federalizm asymetryczny. W wyniku zapisów w preambule konstytucji kraj ten próbuje budować demokratyczną, suwerenną, socjalistyczną i sekularyzowaną republikę. Celem artykułu jest próba przybliżenia rozwiązań instytucjonalnych, rozwoju, funkcjonowania i charakterystyka samorządu terytorialnego tego kraju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: