Object structure
Title:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreign Direct Investment of Polish Companies - some Selected Issues

Creator:

Kuzel, Marcin

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; BIZ ; ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 719-729

Abstrakt:

Ostatnio aktywność polskich przedsiębiorstw w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) znacznie wzrosła. Celem artykułu jest skomentowanie najważniejszych zagadnień odnoszących się do kwestii ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i przedstawienie prawdy na temat polskich BIZ w świetle wyników projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1 H02C 044 30 pn. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw (skala, struktura, motywy i uwarunkowania, znaczenie dla konkurencyjności), zrealizowanego przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2006-2009.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: