Object structure
Title:

Wybrane koncepcje BIZ

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected Concepts of FDI

Creator:

Polak, Ewa ; Polak, Waldemar

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; BIZ ; teorie BIZ ; ujęcie behawiorystyczne ; opcje rzeczowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 760-769

Abstrakt:

Opracowanie jest próbą analizy wybranych koncepcji teoretycznych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wśród wielu różnorodnych interpretacji dotyczących BIZ, tylko niektóre trafnie analizują najbardziej istotne uwarunkowania i mechanizmy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W szczególności koncepcje te starają się wyjaśnić podstawowe determinanty lokowania przez inwestorów kapitałów za granicą. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu interpretacje mogą stanowić punkt wyjścia do nowych, doskonalszych teorii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: