Object structure
Title:

Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage

Creator:

Styn, Igor

Subject and Keywords:

transakcje repo ; transakcje reverse repo ; emisja gazów cieplarnianych ; handel emisjami

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 862-872

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano wykorzystanie transakcji repo i reverse repo na EUA - uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych występujące w europejskim systemie handlu emisjami EU ETS - do arbitrażu między rynkiem EUA a międzybankowym rynkiem depozytów w euro. Autor zanalizował dwie możliwe sytuacje - arbitraż typu cash and carry oraz typu reverse cash and carry. Warunki do drugiego rodzaju arbitrażu występowały na obu analizowanych rynkach w momencie pisania artykułu. Niestety użytkownicy instalacji emitujących gazy cieplarniane w Polsce wskutek niedopracowanych i niezgodnych z literą prawa Wspólnot Europejskich przepisów prawa polskiego napotykają wiele utrudnień w korzystaniu z taniego źródła dodatkowego finansowania, jakim jest arbitraż międzyrynkowy wykorzystujący EUA.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: