Object structure
Title:

Struktura finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structure of Financing Investments of Agricultural Holdings in Pomerania and Masuria

Creator:

Szafraniec-Siluta, Ewa

Subject and Keywords:

finansowanie inwestycji ; gospodarstwa rolne ; standardowe nadwyżki bezpośrednie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 873-883

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowania struktury finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur, z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej, określanej na podstawie sumy wartości standardowych nadwyżek bezpośrednich (SGM) wszystkich działalności występujących w danym podmiocie. Badania poprzedzone kwerendą literatury oparto na danych gromadzonych i publikowanych przez FADN. Analiza i ocena zmian zachodzących w wartości przeciętnych inwestycji gospodarstw rolnych, przeciętnej wartości kapitałów własnych oraz zobowiązań, a także w strukturze kapitałów obejmuje lata 2004-2008. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że głównym źródłem finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur jest kapitał własny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: