Object structure
Title:

Proces doskonalenia kontroli finansów publicznych w Polsce w latach 2002-2010

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process of Improvement of Public Finances in Poland in 2002-2010

Creator:

Szczepankiewicz, Elżbieta Izabela

Subject and Keywords:

kontrola w sektorze finansów publicznych ; kontrola wewnętrzna ; audyt wewnętrzny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 884-894

Abstrakt:

Państwo realizuje swoje zadania przez jednostki sektora finansów publicznych. Sektor publiczny powinien funkcjonować efektywnie i stabilnie. W artykule przedstawiono zmiany dokonane w regulacjach w zakresie kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2002-2010.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: