Object structure
Title:

Zintegrowany model bancassurance na polskim rynku finansowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integrated Model of Bancassurance on the Polish Financial Market

Creator:

Borowiec, Leszek

Subject and Keywords:

bancassurance ; bank ; towarzystwo ubezpieczeniowe ; model zintegrowany

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 920-928

Abstrakt:

W wyniku coraz większego nasycenia rynku usług finansowych, a co za tym idzie nasilania się konkurencji instytucji tego sektora powstało zjawisko polegające na łączeniu się bądź współpracy banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z analizą zjawiska, jakim są związki bankowo-ubezpieczeniowe zwane bancassurance, ze szczególnym uwzględnieniem modelu zintegrowanego, który charakteryzuje niektóre kraje południa Europy. Opisane obserwacje, dotyczące zachowań i postaw Polaków na rynku bankowym i ubezpieczeniowym, pozwalają stwierdzić, że w znacznym stopniu sprzyjają one rozwojowi bancassurance w Polsce w stronę modelu zintegrowanego, w którym banki dystrybuują znaczny odsetek ubezpieczeń, zwłaszcza życiowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: