Object structure
Title:

Obligacje komunalne na rynku regulowanym Catalyst

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Municipal Bonds on the Catalyst Regulated Bond Market

Creator:

Hajdys, Dagmara

Subject and Keywords:

obligacje komunalne ; rynek GPW Catalyst ; finansowanie jednostek samorządu terytorialnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 949-956

Abstrakt:

W październiku 2009 r. na polskim rynku obligacji komunalnych nastąpiła istotna zmiana jakościowa w postaci uruchomienia przez GPW w Warszawie nowego rynku obligacji Catalyst. Zorganizowanie nowego rynku wtórnego obligacji komunalnych otwiera szanse na pozyskanie większej liczby inwestorów i emitentów. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego pojawiła się szansa na pozyskanie tańszych środków na inwestycje, co powinno przełożyć się na wzrost liczby samorządowych emitentów. Już w ciągu roku funkcjonowania rynku widać pozytywne zmiany przejawiające się w faktycznym wzroście liczby emitentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: