Object structure
Title:

Building Competitiveness through Cooperation of Enterprises with Banks

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Budowanie konkurencyjności poprzez współpracę przedsiębiorstw z bankami

Creator:

Idzik, Marcin

Subject and Keywords:

financing enterprises ; credits ; development barriers ; banks ; management strategies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 966-978

Abstrakt:

The main line of the analysis consisted of the evaluation of the entrepreneurs’ relationship with the banks. On the basis of the results of the research among the banks’ representatives, we evaluated the magnitude of interest of the banking sector in serving micro-, small and medium-sized enterprises. We also conducted a multifaceted evaluation of the banks as institutions of the external environment of the enterprises. We identified the scope of using the banking products and a highly limited demand for the banking products on the part of the entrepreneurs. The empirical material comprised the results of the newest, unpublished, surveys among the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N = 1400 micro-, small and medium-sized companies.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: