Object structure
Title:

Obligacje zamienne na akcje

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Convertible Bonds

Creator:

Liberadzki, Marcin

Subject and Keywords:

obligacje zamienne na akcje ; obligacje hybrydowe ; obligacje komercyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 999-1008

Abstrakt:

Obligacja zamienna na akcje jest kombinacją obligacji zwykłej oraz opcji na akcję, cena wykonania opcji zależy od ceny obligacji. Ta z kolei zależy od dynamiki stopy procentowej. W artykule przedstawiono wycenę obligacji zamiennej, posługując się modelem dwumianowym uwzględniającym dynamikę stopy procentowej i ceny akcji. Ponadto przedstawiono parametry takich obligacji w praktyce, na przykładzie emisji spółki MCI Management.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: