Object structure
Title:

Produkty strukturyzowane w ofertach banków

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structured Products in Banks' Offers

Creator:

Marcinkowska, Monika

Subject and Keywords:

inwestycje ; produkty strukturyzowane ; lokaty bankowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1009-1021

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest bankowym produktom strukturyzowanym. Przedstawiono istotę produktów strukturyzowanych, a następnie omówiono kluczowe elementy ich konstrukcji, wpływające na rentowność i ryzyko tych instrumentów. Na zakończenie zaprezentowano dane empiryczne charakteryzujące polski rynek produktów strukturyzowanych, uwzględniając ocenę atrakcyjności inwestycyjnej tych instrumentów (dla nabywców i emitentów).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: