Object structure
Title:

Uwarunkowania emisji warrantów subskrypcyjnych - kilka spostrzeżeń z Hong Kong Stock Exchange

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Equity Warrants Issuing Conditions - Some Observations from Hong Kong Stock Exchange

Creator:

Marszałek, Jakub

Subject and Keywords:

warranty subskrypcyjne ; emisja akcji ; rynek kapitałowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1022-1030

Abstrakt:

Jednym z najważniejszych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw jest podwyższenie kapitału własnego poprzez emisję akcji. Jednak nawet dla dobrze funkcjonujących podmiotów sprzedaż akcji nie musi być łatwa ze względu na dekoniunkturę na giełdzie, niestabilność systemu bankowego czy trudności kontroli własnego akcjonariatu. Instrumentem, który może wspomóc emisję akcji w niesprzyjających warunkach, jest warrant subskrypcyjny. W artykule dokonano analizy wybranych czynników, które mogą determinować skłonność do korzystania z warrantu. Badania przeprowadzone na tych instrumentach notowanych na Hong Kong Stock Exchange w latach 1991-2009 wskazują na związki między koniunkturą giełdową a skłonnością do emisji akcji przy wsparciu warrantów subskrypcyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: