Object structure
Title:

Kreowanie wyników finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Creating Financial Results with Derivative Instruments

Creator:

Ożga, Paweł

Subject and Keywords:

derywaty ; instrumenty pochodne ; rachunkowość zabezpieczeń ; kreatywna rachunkowość ; MSR 39

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1031-1040

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości kreowania wyników finansowych przez przedsiębiorstwa wykorzystujące instrumenty pochodne. Omówiono obowiązkowe ujęcie derywatów w sprawozdaniu finansowym i rozwiązanie fakultatywne, tj. rachunkowość zabezpieczeń. Zaprezentowano, w jaki sposób przedsiębiorstwo może poprawić swoje wyniki finansowe z wykorzystaniem obowiązujących regulacji w zakresie rachunkowości. Ponadto wskazano obszary podwyższonego ryzyka w zakresie instrumentów pochodnych, które mogą stanowić źródło potencjalnych fałszerstw mających na celu poprawę wyniku finansowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: