Object structure
Title:

Czynniki wpływające na kondycję finansową spółek giełdowych z branży medycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors which Determine the Financial Standing of Public Companies from Health Care Industry

Creator:

Paździor, Artur

Subject and Keywords:

spółki branży medycznej ; rentowność ; kondycja finansowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1041-1049

Abstrakt:

W artykule przeprowadzono ocenę kondycji finansowej spółek z branży medycznej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki tej analizy wskazują, że poprawa rentowności operacyjnej zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne jest możliwa, dowodem czego są analizowane spółki, które w badanych latach wyraźnie poprawiły swoją zyskowność. Na uwagę szczególnie zasługuje spółka EMC Instytut Medyczny SA, która dzięki wyraźnemu wzrostowi sprzedaży oraz wykorzystaniu dodatniego efektu dźwigni finansowej wyraźnie zwiększyła efektywność.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: