Object structure
Title:

Do stock splits improve liquidity? Evidence from Vienna Stock Exchange

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Czy podział kapitału akcyjnego przyczynia się do zwiększenia płynności? Przykład spółek notowanych na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Creator:

Rudnicki, Józef

Subject and Keywords:

stock split ; liquidity ; volume

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1050-1059

Abstrakt:

The article deals with a puzzle phenomenon which are stock splits. The author examines the subsequent volume of the companies listed on the Vienna Stock Exchange after they concluded stock splits. The research aims to test the hypothesis that the liquidity of stocks that split the shares improves afterwards.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: