Object structure
Title:

Analiza stóp zwrotu i ryzyka polskich funduszy akcji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of Returns and Risk of Polish Equity Mutual Funds

Creator:

Sekuła, Paweł

Subject and Keywords:

efektywność funduszy inwestycyjnych ; stopa zwrotu ; ryzyko

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1060-1067

Abstrakt:

Artykuł analizuje stopy zwrotu funduszy akcji z okresu 1999-2009. Otrzymane wyniki badań pokazują, że aktywnie zarządzane fundusze akcji nie mogą uzyskać zwrotów lepszych od porównywalnego benchmarkowego indeksu (WIG). Przeciętny fundusz akcyjny wypracowuje stopę zwrotu niższą od indeksu WIG. Analiza liniowej zależności między ryzykiem i stopą zwrotu z funduszy akcji wskazuje na brak istotnych zależności. Artykuł prezentuje ponadto zmienność wyników, zwroty osiągane przez fundusze w okresach wcześniejszych nie mogą być podstawą do prognozowania przyszłych dochodów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: