Object structure
Title:

Całkowita stopa zwrotu z akcji w spółkach kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Total Shareholder Return in Companies Controlled by Foreign Investors

Creator:

Szewc-Rogalska, Alina

Subject and Keywords:

całkowita stopa zwrotu z akcji ; inwestorzy zagraniczni

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1081-1088

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba ukazania wpływu inwestorów branżowych zagranicznych na kształtowanie się całkowitej stopy zwrotu z akcji (na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2004-2008). Ustalono, że spółki kontrolowane przez inwestorów branżowych zagranicznych osiągały dodatnią wartość TSR znacznie częściej niż spółki ogółem. Jednakże ich przewaga w zakresie poziomu TSR nie była jednoznaczna i nie dotyczyła całego badanego okresu. Około 48-63% badanych spółek z kapitałem zagranicznym wypłacało dywidendy. Spółki te wyróżniały się wysoką stopą dywidendy, która decydowała o poziomie TSR w znacznie większym stopniu niż w innych grupach spółek.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: