Object structure
Title:

Trwałość trendów spadków i wzrostów zysków spółek a empiryczne dyskonta i premie w ich wycenie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Stability of Decreasing and Increasing Trends of Corporate Earnings and Empirical Valuation Discounts and Premiums

Creator:

Welc, Jacek

Subject and Keywords:

wycena spółek ; prognozowanie zysków ; dyskonta i premie w wycenie ; przyczynowość Grangera

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 1089-1098

Abstrakt:

Rynki kapitałowe cenią stabilność i wzrost, co oznacza, że spółki wykazujące stabilnie i trwale rosnące zyski są przeciętnie wyceniane wyżej niż firmy notujące trwałe spadki zysków lub wykazujące wyższą zmienność zysków. W związku z tym w wycenie spółek wykazujących długoterminowe trendy wzrostowe/spadkowe zysków dostrzegalna jest premia/dyskonto odzwierciedlająca przekonanie rynku o prawdopodobnej kontynuacji dotychczasowego wzrostu/spadku zysków. Analiza empiryczna z wykorzystaniem przyczynowości Grangera wykazała, że na koniec marca 2010 roku spółki polskie wykazujące trwałe trendy spadkowe zysków w latach 2005-2009 były notowane z przeciętnym dyskontem wynoszącym około 20,2%, spółki wykazujące trwałe trendy wzrostowe zysków notowane były natomiast z przeciętną premią równą około 19,1%.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: