Object structure
Title:

Wpływ aktualizacji modelu konsumpcji na wielkość wskaźnika CPI w Polsce w latach 2001-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of Updating the Model of the Size of CPI in Poland in the years 2001-2008

Creator:

Chlebińska, Anna ; Łyko, Janusz

Subject and Keywords:

indeks laspeyresa ; konsumpcja ; wskaźniki cen ; Laspeyres index ; household expenditures ; inflation ; consumption ; price indices

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 24-31

Abstrakt:

Obliczając wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, GUS wykorzystuje jako system wag model konsumpcji gospodarstw domowych z roku poprzedzającego badanie. W ten sposób tworzy się klasyczną formułę indeksu Laspeyresa. Konsumenci mogą jednak na bieżąco korygować swoją strukturę spożycia na podstawie zmieniających się cen. Postępując racjonalnie i zastępując droższe towary tańszymi, mogą w rzeczywistości obniżyć koszty utrzymania w stosunku do publikowanego wskaźnika CPI. Taki efekt opisuje m.in. równość Bortkiewicza. Treścią artykułu jest analiza wpływu aktualizacji konsumpcji na wskaźnik CPI w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: