Object structure
Title:

Preferencje o maksymalnej wadze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Preferences of Maximal Weight

Creator:

Florek, Jan

Subject and Keywords:

matematyka ; mathematics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 59-66

Abstrakt:

Niech M będzie skończonym zbiorem m alternatyw oraz I funkcją wagową określoną na iloczynie kartezjańskim tego zbioru. Każdej preferencji na zbiorze M przyporządkowujemy wagę równą sumie wartości, które funkcja wagowa I przyjmuje na tej preferencji. Funkcja wagowa I wyznacza jednoznacznie pewną relację, którą nazywamy relacją uniwersalnie maksymalną. Dowodzimy, że każda preferencja o wadze maksymalnej zawiera relację uniwersalnie maksymalną. W dalszej części pracy definiujemy (α, I)-preferencję wy-znaczoną przez dowolny ciąg m-elementowy α o wartościach 0 lub 1. Dowodzimy, że każda (α, I)-preferencja zawiera relację uniwersalnie maksymalną. Świadczy to o tym, jak bardzo wybór preferencji o wadze maksymalnej może być niejednoznaczny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: