Object structure
Title:

Prędkości wirowania wektorów ekonomicznych na stożkach precesji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Speeds of Whirling of Economic Vectors on Cones of the Precession

Creator:

Juzwiszyn, Jacek

Subject and Keywords:

ekonometria ; giełda ; econometrics ; stock exchange

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 67-77

Abstrakt:

W komentarzach analityków giełdowych często pojawiają się wypowiedzi dotyczące trendów bocznych, skręcania rynku itp. Wypowiedzi te zwykle bywają podparte geometrycznymi dwuwymiarowymi wykresami giełdowymi, na których owe skręcenia są kompletnie niedostrzegalne. Zjawisko skręcenia rynku uwidacznia się dopiero w przestrzeni trójwymiarowej. W długich przedziałach czasu wirujące wektory giełdowe wyznaczają trajektorie wirowe bardzo nieregularne. Dodatkowo – różniące się kierunkami skrętu, co znacznie komplikuje próbę opisu ruchu wirowego trendu, jakim w przyszłości może poruszać się wektor x. Chaotyczny charakter tych trajektorii wskazuje na rodzaj ruchu, który można określić mianem tzw. precesji nieregularnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: