Object structure
Title:

Wpływ koncentracji indywidualnych opinii na istnienie maksymalnie zgodnej w sensie Bordy preferencji grupowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effect of Concentration of Individual Opinions on the Existence of a Maximum Matching Collective Preference According to Borda

Creator:

Łyko, Janusz

Subject and Keywords:

ekonometria ; teoria preferencji ; econometrics ; preference theory

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 78-84

Abstrakt:

Jednym ze sposobów wyłaniania preferencji grupowej jest metoda porównywania alternatyw parami. Została ona zaproponowana przez Condorceta i do dziś stanowi kanon metod grupowego wyboru. Idea porównań parami może zostać sformalizowana za pomocą indeksu preferencji. Co więcej, pojęcie to można uogólnić w ten sposób, aby uwzględniało punktowy sposób agregacji opinii Bordy. W pracy przedstawiono to uogólnienie, a także wykazano, że przeciwnie niż w przypadku metody Condorceta koncentracja indywidualnych opinii nie prowadzi do wyboru jednoznacznej preferencji maksymalnie zgodnej z opiniami elektoratu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: